Het doel

Een klimaatpositief Nederland in 25 jaar. In Nederland hebben we de beschikking tot technieken die het overbodig maken om op grote schaal fossiele brandstoffen te gebruiken. Met behulp van zonne-energie en windenergie kan een erg groot deel van de energiebehoefte in Nederland vervuld worden.

Energietransitie in Nederland

In Nederland is nog maar een klein deel van de verbruikte energie duurzaam opgewekt. Dit terwijl er meer dan genoeg mogelijkheden zijn om van Nederland een klimaat positief land te maken. Twee mooie kansen die hier aan bijdragen zijn zonne-energie en windenergie.

Zonne-energie

Zonnepanelen
Zonnepanelen

Nederland is een klein land met weinig plek en veel wensen. Hiervoor is het belangrijk om de ruimte die we hebben zo goed mogelijk te benutten. Er zijn ruim 900km2 aan daken geschikt voor zonnepanelen meter (bron), of anders verwoord 900.000.000 vierkante meter ruimte die met zonnepanelen effectiever gebruikt wordt.

In totaal verbruikt Nederland in 2019, 113 miljard kWh (bron). Met een gemiddeld vermogen van 120 kWh per vierkante meter zonnepanelen. In theorie kan 900.000.000 x 120 kWh = 108 miljard kWh uur opgewekt worden. Deze hoeveelheid elektriciteit kan opgewekt worden door de onbenutte ruimte op daken te gebruiken met zonnepanelen. Hiermee kan al bijna de gehele energieconsumptie van Nederland gecompenseerd worden.

De kosten voor het plaatsen van deze hoeveelheid zonnepanelen op alle daken in Nederland zijn tussen de €67,5 miljard en €135 miljard. Als uitgegaan wordt van een bedrag tussen de € 75,- en €150,- per m2 aan zonnepanelen. Dit is een immens groot bedrag. Alleen wanneer deze kosten gespreid worden genomen over 25 jaar dan is dit een bedrag tussen de €2,7 en €5,4 miljard per jaar. Wat uiteindelijk positief rendeert doordat Nederland minder fossiele brandstoffen hoeft te importeren en te verbruiken. Als consument is het mogelijk om zonnepanelen te plaatsen waarbij de terugverdientijd 6 tot 10 jaar. Dit is erg aantrekkelijk om op een duurzame manier je energierekening te verlagen.

Windenergie

Windenergie
Windenergie

Naast een mooi land heeft Nederland ook een grote zee. Nederland bestaat voor maar liefst 57.800 km2 uit water en slechts 41.543km2 uit land. Op zee heeft Nederland een gigantische hoeveelheid ruimte om windenergie op te wekken. En we hebben zelf gelukt want het Nederlandse deel van de Noordzee is gemiddeld ‘slechts’ 46m diep (bron). Dit maakt het Nederlandse deel van de Noordzee erg geschikt voor het opwekken van windenergie.

Nederland heeft verschillende windparken en één van deze windparken, namelijk windpark Borselle, is recent in gebruik genomen. In windpark Borssele wordt zo’n 5.880.000.000 kWh opgewekt per jaar (bron) en beslaat 344 km2. Ter vergelijking de energieconsumptie van een gemiddeld huishouden is zo’n 2.800 kWh. De energieconsumptie van windpark Borssele komt neer op ongeveer 5% van de energieconsumptie in Nederland. Met 20 windparken van de omvang van windpark Borssele is een oppervlakte van ongeveer 6.880 km2 nodig. Hiervoor is ‘slechts’ 12% oppervlakte van de Nederlandse Noordzee nodig. Het grote voordeel van windturbines op zee is dat deelgebruik mogelijk is. De windturbines staan op zo’n kilometer afstand van elkaar, waardoor er ruimte is voor de natuur tussen de windturbines. Hierdoor is de daadwerkelijk gebruikte oppervlakte nog een stuk lager.

De kosten van windturbines op variëren erg. Natuurlijk moet er een windturbine gebouwd worden en deze moet onderhouden worden. Daarnaast moet de geproduceerde elektriciteit nog naar aan land komen wat ook geld kost. In 2014 werd er door de overheid een bedrag van 14 miljard gereserveerd voor subsidie voor de windparken. Maar nu blijkt dat naar schatting slechts 2 miljard euro subsidie nodig zal zijn om de windparken te realiseren (bron). De kostenreductie komt omdat er in enkele jaren tijd zoveel meer kennis en technieken zijn ontwikkeld die leiden tot goedkopere energieproductie op zee. De productie van energie op zee komt al heel erg in de buurt van fossiele energieproductie.

Wind- en zonne-energie zijn goede manieren om van Nederland een duurzamer land te maken. Aangevuld met alternatieve groene energie vormen zoals waterkracht en waterstof heeft Nederland alle technieken in huis om snel, in 25 jaar een klimaatpositief land te worden. Waarbij Nederland een vooruitlopende positie pakt in het verbeteren van de wereld met duurzame technieken.

Het doel van deze blog

Het doel van deze blog is bijdragen aan een klimaatpositief Nederland. Een groot deel hiervan komt door bewustwording bij consumenten en MKB-bedrijven. Daarnaast vraagt het een veranderende rol van de aandeelhouders van multinationals.

1. Bewustwording van consumenten en MKB-bedrijven over groene energie

Om snel een klimaatpositief land te worden is bewustwording bij consumenten belangrijk. Door het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen, kantoren en fabrieken wordt ruimte efficiënt en optimaal benut. Samen met de isolatie van bestaande gebouwen en steeds meer elektrische auto’s draagt dit bij aan een snellere transitie. Vaak zijn de mogelijkheden zelfs erg rendabel en loont het om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen of om een elektrische auto aan te schaffen.

Ook helpt het om groene energiecontracten af te sluiten in plaats van energiecontracten met grijze energie. Hierdoor wordt het voor groene energiemaatschappijen eenvoudiger om te groeien. Met deze groei komen financiële middelen vrij om te investeren in nieuwe groene energieprojecten. Hierdoor zullen fossiele energiecentrales sneller overbodig zijn.

2. Veranderende rol van de aandeelhouder bij grote multinationals

Grote multinationals
Grote multinationals

De grote en lastige verandering zit bij grote multinationals. Grote gevestigde bedrijven hebben in het verleden grote investeringen gedaan in bedrijfsmodellen die slecht zijn voor de wereld. Deze bedrijfsmodellen moeten afgebouwd worden om de energietransitie te kunnen versnellen. Zolang er geïnvesteerd wordt in nieuwe productielocaties van fossiele energie vertraagt dit de energietransitie.

Grote internationale multinationals hebben als primaire doel winst te maken om deze vervolgens uit te keren aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben een belangrijke rol in het kiezen van het bestuur en Raad van Commissarissen. Met een bestuur en Raad van Commissarissen die geloven in een klimaatpositief Nederland is het voor multinationals mogelijk om een duurzamere strategie te volgen. Door actieve aandeelhouders die een betere wereld nastreven kunnen grote multinationals hun strategie op een positieve manier wijzigen.

Hoe deze blog aan dit doel wil bijdragen

Veel consumenten en bedrijven voeren acties op basis van de informatie die in deze artikelen getoond wordt. Groene-energie.blog werft inkomsten uit doorverwijzingen naar energiemaatschappijen en bedrijven die kunnen helpen met het verduurzamen van de leefomgeving. Daarnaast heeft deze blog inkomsten uit sponsors die de initiatieven van deze blog steunen. De inkomsten worden gebruikt voor 3 onderdelen.

1. Bekendheid genereren over groene energie

40% tot 45% van de inkomsten wordt gebruikt voor het verspreiden van informatie over groene energie. Hiermee verhoogt de kennis binnen Nederland over groene energie en wat consumenten maar ook bedrijven kunnen ondernemen. Wat uiteindelijk bijdraagt aan besparingen voor de consumenten en bedrijven of aan een eerder klimaatneutraal Nederland.

2. Multinationals helpen veranderen

Van alle inkomsten wordt 40% tot 45% gebruikt om aandelen te nemen in grote multinationals. Hiermee is Groene-energie.blog in staat om duurzame initiatieven te steunen en te initiëren. In veel gevallen veranderende bedrijven pas hun strategie op het moment dat de eigenaren/aandeelhouders iets anders verwachten van het bedrijf.

3. Onderhouden van deze website, informatie en steunen van duurzame initiatieven

Tussen de 10% en 15% van de inkomsten wordt gebruikt voor het onderhouden en online houden van deze website en accuraat houden van de informatie. Verder worden ook kleine duurzame initiatieven gesteund die impact maken op kleine schaal.

De initiatiefnemer van deze blog

Nu wat over de initiatiefnemer achter deze blog: Mijn naam is Tom ter Horst en sinds 2020 ben ik begonnen met het bijhouden, opzetten en delen van informatie via deze blog.

Waarom deze blog?

Er gaan veel mythes en onjuiste informatie rond over groene energie en klimaatverandering. Dit terwijl komende jaren cruciaal gaan zijn om van de wereld in de toekomst ook een bewoonbare wereld over te houden. De grondstoffen op onze aarde zijn gelimiteerd en schaars en de manier hoe er op dit moment mee om wordt gegaan is niet houdbaar op de lange termijn. In Nederland zijn we historisch gezien voorloper geweest in veel verschillende gebieden, waarvan duurzaamheid er op dit moment helaas niet één van is. Dit wil ik veranderen waardoor Nederland een klimaatpositief voorbeeld land wordt. De technieken die hiervoor nodig zijn kunnen vervolgens ook elders toegepast worden.