Groenste energieleverancier

De groenste energieleverancier…. Wie is nou echt de groenste energieleverancier van 2021? Om tot een top 5 te komen is gekeken naar de groenste energieleveranciers volgens het onderzoek van WISE, Natuur & Milieu, Greenpeace en de Consumentenbond. Er is gekeken naar welke energieleveranciers meerdere jaren achter elkaar het hoogste scoren.

Groenste energieleverancier, de top 5

Van elk top 5 lijstje kan iets gezegd worden. Elke energieleverancier probeert op zijn eigen manier om een succesvoller bedrijf te worden. In onderstaande lijst staan de groenste energieleveranciers die het dichtstbij komen bij het doel van deze blog. De energie van onderstaande leveranciers is echt groen en in Nederland opgewekt waardoor het bijdraagt aan de energietransitie in Nederland.

1. De groenste energieleverancier 2021: Pure Energie

Groenste Energieleverancier Pure Energie
Groenste Energieleverancier 2021: Pure Energie

Pure energie heeft afgelopen jaren van alle energiemaatschappijen het vaakst de maximale score behaald. De energiebronnen van Pure Energie staan duidelijk en transparant vermeld op de website. Pure Energie heeft niet enkel zonneparken en windmolens in beheer maar is ook actief bezig met nieuwe locaties om meer groene energie op te wekken.

In totaal heeft Pure Energie meer dan 70 windmolens en een zonnepark. Hiermee wekken ze groene stroom op voor meer dan 100.000 huishoudens. Pure Energie koopt geen stroom in bij andere energiemaatschappijen. Hierdoor kunnen ze garanderen dat de stroom ook écht groen is en in Nederland geproduceerd is.
De tarieven die Pure Energie hanteert voor de energie zijn vergelijkbaar aan die van andere energiemaatschappijen. Zelfs mocht Pure Energie iets duurder zijn, vaak is dit niet het geval, dan draag je met een energiecontract bij Pure Energie aanzienlijk bij aan een duurzamer en groener Nederland.

Ga naar de website van Pure Energie

2. Om

Om nieuwe energie heeft net als Pure Energie vaak de maximale score behaald. Om het nieuwe energie collectief bestaat uit verschillende lokale energiecoöperaties die duurzame energie opwekken. Van de lokale energiecoöperatie kun je energie afnemen en draag je bij aan de verduurzaming van jouw regio.
Om heeft tientallen projecten waarin met zonnepanelen en windturbines energie wordt opgewekt. Zo zijn er op verschillende locaties zonnepanelen geplaatst om groene energie op te wekken. Deze manier van energie opwekken sluit geheel aan bij het doel om de daken in Nederland te voorzien van zonnepanelen. De daken van gebouwen en woningen zijn uitermate geschikt voor duurzame energieopwekking.

3. Energie VanOns

Ook Energie Vanons heeft vaak de maximale score behaald. Energie VanOns wekt energie op uit lokale initiatieven en levert deze aan huishoudens in de buurt. Hiermee wordt in de lokale regio geïnvesteerd. De lokale gemeenschap kan meebeslissen over de regio’s waar de duurzame energiebronnen geplaatst worden. Op deze manier is energieopwekking en de regionale maatschappij in balans.

Veel van de gebruikte Energiebronnen die Energie VanOns heeft zijn gelegen in het noorden van Nederland. De projecten omvatten zonnepanelen op boerderijen, gebouwen van de overheid en bedrijven. Deze manier van energieopwekking is duurzaam en zorgt voor optimaal gebruik van de ruimte die we in Nederland hebben. Om Nederland uiteindelijk klimaatpositief te maken is het belangrijk om de ruimte die we hebben zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

4. Powerpeers

Powerpeers heeft het afgelopen jaar 100% van de geleverde energie opgewekt uit duurzame Nederlandse bronnen. Een groot deel van de energie van Powerpeers wordt zelf opgewekt door eigen bronnen. De energie wordt verder aangevuld met aangekochte energie uit bijvoorbeeld Nederlandse windmolenparken op zee of ingekocht bij particulieren.
Powerpeers heeft één van de hoogste terugleververgoedingen van Nederland. Dit betekent dat zonnepaneelbezitters in Nederland die meer energie opwekken dan wat ze verbruiken een hoge terugleververgoeding krijgen. Op deze manier stimuleert Powerpeers huishoudens om meer zonnepanelen op daken te plaatsen dan wat een huishouden zelf nodig heeft. Het gebruiken van de gehele ruimte op daken draagt bij aan een klimaatpositief Nederland. Ook als de ligging van een dak niet optimaal is kan er nog een aanzienlijk rendement behaald worden met zonnepanelen.

5. Qurrent / Greenchoice

Qurrent heeft in het verleden erg hoge score behaald bij de verschillende onderzoeken. Sinds enige tijd is Qurrent overgegaan in Greenchoice. Door de samenvoeging van Qurrent en Greenchoice hebben ze een klantenbestand van meer dan een half miljoen consumenten. Deze 2 bedrijven voorzien de consumenten van groene energie.

Greenchoice wekt de energie op uit eigen bronnen waaronder windmolenparken, zonneparken en een klein deel uit biomassa. Greenchoice wil graag meer windmolens bouwen en geeft consumenten de mogelijkheid om vooruit te betalen en energie in te kopen. Op deze manier verwerft Greenchoice het benodigde kapitaal om sneller windturbines te bouwen. Hiermee proberen ze Nederland sneller te voorzien van groene energie.

De groenste Energieleverancier

Het is natuurlijk lastig om tot een objectief oordeel te komen wie de groenste energieleverancier is. Dit kan ook na verloop van tijd veranderen waardoor het belangrijk is om een keer in de zoveel tijd de groene energieleveranciers te vergelijken.

Op dit moment draagt Pure Energie al meerdere jaren bij aan een klimaatpositief Nederland. Door alle zonne-parken en windmolens in eigen beheer te hebben garanderen ze de verduurzaming van Nederland. Ook zijn ze met het eigen beheer en het opzetten van de projecten in staat om op te schalen naarmate ze meer klanten krijgen.

Alle energiemaatschappijen vergelijken

Naast deze top 5 zijn er meer energiemaatschappijen die voor een deel groene energie leveren. Ook bij energiemaatschappijen die buiten de top 5 vallen zijn vaak ook duurzame initiatieven gestart. Ook is het verschil tussen groene energie en fossiele energie in prijs tegenwoordig bijna niks meer. In sommige gevallen is groene energie zelfs goedkoper dan fossiele energie.

Alle groene energie vergelijken