Groene energie Nederland

In Nederland zijn we onderweg naar een duurzamer land. Om dit te bereiken is het belangrijk dat we in Nederland steeds meer duurzame energie gebruiken. Duurzame energiebronnen zijn onder andere zonne-energie, windenergie en waterkrachtenergie. In het verleden werd er nog weinig groene energie in Nederland opgewekt. Maar Nederland is een versnelling aan het maken. Lees hier verder wat groene energie is.

Hoeveel groene energie wordt er opgewekt in Nederland

In Nederland maken we nog veel gebruik van niet groene energiebronnen. Deze niet duurzame energiebronnen bestaan voornamelijk uit kolen, olie en gas. Het percentage groene energie in Nederland bedraagt in 2020 ongeveer 10%. Dit is nog ver weg van een uiteindelijk geheel duurzaam Nederland. Maar we zijn op de goede weg. In 2014 was nog maar 5% van de energie duurzaam opgewekt. Rond 2000 was het percentage duurzame energie ongeveer 1,5%. Ten opzichte van het jaar 2000 wekten we in 2020 al 6 keer zoveel groene energie op.

Groene energie Nederland
Groene energie Nederland

Groene energie Nederland het uiteindelijke doel

Het uiteindelijke doel is om in 25 jaar naar een klimaatpositief Nederland te gaan. Hiervoor is het belangrijk dat de energie die we verbruiken 100% duurzaam opgewekt is. Om deze transitie te maken moet er veel geïnvesteerd worden in duurzame energieopwekking. Het percentage duurzaam opgewekte energie moet bijna enkel jaar sneller groeien. Zodra er meer energie wordt opgewekt dan dat we in Nederland verbruiken dan kunnen we dit zelfs exporteren naar andere landen. Hiermee helpt Nederland de wereld te verduurzamen.

Groene energie Nederland het doel
Groene energie Nederland het doel

Groene energie en groene stroom

Om 100% groene energie te gebruiken in Nederland is het belangrijk dat allereerst 100% van de stroom die we gebruiken groen is. Stroom gebruiken we in huishouden, fabrieken en kantoren. Stroom is relatief gezien eenvoudig om groen op te wekken. Door middel van zonnepanelen en windturbines is het heel haalbaar om in Nederland de stroom volledig groen op te wekken.

Hieronder kort het verschil tussen energie en stroom uitgelegd:
Energie: Dit zijn alle vormen van energie die we gebruiken. Onder andere kernenergie, benzine, olie, steenkool, gas & stroom.
Stroom: Dit gaat alleen over de stroom die uit het stopcontact komt.

Zodra alle stroom groen opgewekt wordt, is het belangrijk dat we voor de andere energieverbruikers overstappen op elektriciteit of andere duurzame energievormen. Er wordt bijvoorbeeld nog in veel woningen gas gebruikt voor het opwarmen van woningen en de meeste auto’s rijden nog op benzine. Om van Nederland een klimaatpositief land te maken is het belangrijk dat ook de producten uiteindelijk een duurzame energiebron krijgen.

Hoeveel groene stroom wordt er opgewekt in Nederland

In 2020 werd er meer dan 20% van alle stroom groen opgewekt in Nederland. Ten opzichte van het jaar 2000 is dit ruim 7 keer zoveel. Op het gebied van groene stroom is Nederland een inhaalslag aan het maken. Komende jaren worden meerdere windparken in de Noordzee in gebruik genomen. Dit gaat bijdragen aan een aanzienlijke versnelling van de hoeveelheid groene stroom die er in Nederland wordt opgewekt. Toch moet er nog veel gebeuren om in afzienbare tijd alle stroom groen op te wekken.

Groene stroom Nederland
Groene stroom Nederland

De hoeveelheid groene energie in Nederland verhogen

Om in 25 jaar een klimaatpositief Nederland te realiseren is het belangrijk dat groene energiemaatschappijen hard groeien. Er zijn nog maar weinig energieleveranciers die al hun stroom zelf opwekken uit duurzame bronnen in Nederland. Veel energiemaatschappijen geven hun fossiele energie een “groen sausje” door groene certificaten van oorsprong te kopen. Dit draagt echter bijna niks bij aan een duurzamere Nederland. Er is een ranglijst met groene energieleveranciers waarmee je de prijs van groene energie kunt vergelijken.

Wil je echt bijdragen aan een duurzamer Nederland? Bekijk dan de allergroenste energieleveranciers en sluit bij één van deze energieleveranciers een energiecontract af. Op deze manier investeer je in een duurzamer Nederland.

Bekijk de groenste energieleverancier