Wat is groene energie

Groene energie ontstaat uit energiebronnen die schoon en onuitputtelijk zijn. Enkele voorbeelden van bronnen die groene energie opleveren zijn: windenergie, zonne-energie, warmte uit de aarde of waterkracht. Deze energiebronnen hebben allen hetzelfde kenmerk nl. dat de energie onuitputtelijk is. De energie is hernieuwbaar en daardoor kan deze energiebronnen ook in toekomst gebruikt worden. Het opwekken van deze groene energie zorgt voor minder verbruik van schaarse grondstoffen. Dit heeft uiteindelijk weer een positief effect op de klimaatverandering. Een andere naam voor Groene energie is hernieuwbare energie of duurzame energie.

In dit artikel vind je informatie over:
Soorten groene energie
Verschil tussen groene en grijze energie
Voordelen groene energie
Nadelen groene energie
Groene energie in Nederland
Zelf groene energie opwekken
Kosten groene energie

Soorten groene energie

Er zijn verschillende soorten groene energie. Het verschilt per land of regio hoe groene energie opgewekt wordt. In landen met bijvoorbeeld veel dammen zoals Noorwegen is het gebruik van waterkrachtcentrales normaal om groene stroom op te wekken. Hieronder de vier meest voorkomende vormen van groene energie.

Windenergie

Windenergie wordt gewonnen door bewegingen veroorzaakt door wind om te zetten in energie. Windturbines zetten de beweging van de wieken om in elektriciteit die het net verdeeld onder huishoudens. Een windturbine heeft een levensduur van tussen de 20 en 30 jaar en is een schone manier om energie op te wekken.

De Noordzee in Nederland heeft gunstige omstandigheden voor de opwekking van windenergie. De Nederlandse overheid heeft daarom ook als doel om meer groene energie op te wekken in de Noordzee. Het Nederlandse deel van de Noordzee is groot genoeg om meer dan 10 keer de Nederlandse energieconsumptie te leveren wanneer deze wordt gevuld met windturbines.

Zonne-energie

Zonne-energie wordt gewonnen door energie van de zon op te vangen. Zo vangen zonnepanelen de energie van de zon op en zetten deze om in elektriciteit. Zonnepanelen hebben een levensduur van tussen de 20 en 30 jaar. Het gebruik van zonne-energie is een erg schone manier van energieopwekking.

In Nederland is zonne-energie een goede manier om energie op te wekken. Als alle daken van woningen en gebouwen bedekt worden met zonnepanelen levert dat naar schatting meer dan 30% van de Nederlandse energiebehoefte op. Hiermee wordt niet gebruikte oppervlakte zoals daken toch nuttig. Dit helpt Nederland ook aanzienlijk om de volledige energiebehoefte te voorzien van groene-energie.

Waterkracht energie

Waterkracht energie wordt opgewekt door beweging van water om te zetten in energie. Een waterkrachtcentrale zet de energie veroorzaakt door bewegend water door middel van turbines om in energie. De waterturbines werken ongeveer als een dynamo van een fiets. De dynamo gaat draaien doordat er water langs de dynamo beweegt welke de kracht van het water omzet in energie. Een waterkrachtcentrale gaat vaak langer dan 50 jaar mee.

In Nederland is slechts een kleine percentage van groene energie geproduceerd door gebruik van waterkracht. Voor waterkracht energie zijn snel stromende rivieren of hoge gebergtes in combinatie met stuwen nodig. Hierdoor is het lastig om in Nederland grote hoeveelheden waterkracht energie op te wekken.

Energie uit de omgeving

Energie uit de omgeving wordt gewonnen door bijvoorbeeld een warmtepomp. Een warmtepomp gebruikt de warmte in de aarde. De warmtepomp kan een goed alternatief zijn voor fossiele brandstoffen om een woning mee te verwarmen. Gebruik van een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen zorgt voor een zeer duurzame energieoplossing. Een warmtepomp gaat vaak langer dan 15 jaar mee.

Energie uit de omgeving wordt steeds gebruikelijker in Nederland. Er zijn dan ook steeds meer huishoudens die gebruik maken van energie uit de grond voor het verwarmen van de woning.

Verschil tussen groene en grijze energie

Groene energie zijn energievormen zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht energie. Deze energiebronnen hebben een duurzame, hernieuwbare en een onuitputtelijk karakter. Het negatieve milieu impact van deze energiebronnen is laag en dragen niet of nauwelijks bij aan klimaatveranderingen.

Grijze energie zijn energiebronnen zoals kernenergie, aardgas, steenkool, olie en andere fossiele brandstoffen. Deze energiebronnen zijn niet hernieuwbaar en hebben een uitputtend karakter. De negatieve milieu impact van deze energiebronnen is hoog. Daarnaast ontstaan er bij het gebruik van de energiebronnen verschillende broeikasgassen. De broeikasgassen zorgen voor schade aan het milieu en opwarming van de aarde.

Voordelen groene energie

Groene energie heeft veel voordelen. Hieronder staan enkele van deze voordelen opgesomd:

Groene energie is hernieuwbaar en onuitputtelijk. Groene energie wordt opgewekt op een manier die ook over 200 jaar nog zou kunnen. Ook als we in de toekomst meer energie willen gebruiken dan is groene energie de energiebron om te gebruiken.
Geen schadelijke uitstoot. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen om energie op te wekken komen veel giftige stoffen vrij. Bij het opwekken van groene energie is dit niet het geval. Dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit.
Groene energie is (steeds vaker) goedkoper. Vroeger was groene energie duur, maar ondertussen is de technologie zoveel verder ontwikkeld dat groene energie goedkoper is dan grijze energie. Zonnepanelen leveren per paneel steeds meer stroom en windturbines worden steeds goedkoper om te plaatsen. Ook waterkrachtcentrales produceren erg goedkoop energie en wordt al tientallen jaren gebruikt door landen met veel rivieren en hoogteverschil in het landschap.

Nadelen groene energie

Groene energie heeft helaas ook enkele nadelen. Deze nadelen zijn vaak afhankelijk van de manier van opwekken en kunnen afhankelijk zijn van de omgeving. Hieronder staan enkele nadelen opgesomd:

Overlast voor de omgeving. Vooral waterkrachtcentrales en windturbines kunnen overlast veroorzaken voor de omgeving. Veel mensen zitten namelijk niet te wachten op een windturbines in de achtertuin. Het plaatsen van een waterkrachtcentrale kan resulteren in een groot stuwmeer die land gebruikt.
Gebruik van schaarse ruimte. Zonneparken kunnen qua omvang erg groot worden en hiermee dus ook veel grond verbruiken. Deze grond kan daarna niet meer voor andere doeleinden gebruikt worden.
Groene energie is niet altijd beschikbaar. Zonnepanelen werken alleen wanneer er zon schijnt en windturbines werken alleen wanneer het waait. Schijnt er geen zon en waait er geen wind dan vervalt een groot gedeelte van de energieopwekking.

Omdat energie direct gebruikt moet worden wanneer het geproduceerd wordt kan dit leiden tot een probleem. Dit probleem kan opgelost worden door groene energie in gevallen van overvloed, wanneer het hard waait of veel zon schijnt op te slaan in energiedragers zoals batterijen, waterstof of andere materialen. Wanneer er weer weinig energie opgewekt wordt kan energie van deze energiedragers gebruikt worden om toch stroom te leveren.

Groene energie in Nederland

In Nederland is slechts een klein deel van alle energie groen. In 2021 was dit ongeveer 12 procent. Voordat er in Nederland alleen nog maar duurzame energie wordt verbruikt moet er nog veel gebeuren.

Afgelopen jaren is dit percentage wel hard aan het groeien. Zo groeide het aantal opgewekte kWh met zonnepanelen in 2021 met ongeveer 25% en groeit ook de energie opgewekt uit windturbines hard.

Komende jaren worden er meerdere zee windturbineparken aangesloten op het net en zal een steeds groter deel van de stroom groen zijn. Ook hebben steeds meer huishoudens zonnepanelen op de daken. In 2021 was het aantal daken met zonnepanelen ongeveer 1 op de 6. Mede dankzij stimulerende regelingen van de overheid is het erg voordelig om zonnepanelen op daken te plaatsen. Lees hier verder over groene energie in Nederland.

Zelf groene energie opwekken

Het is mogelijk om zelf groene stroom op te wekken. Op deze manier wordt er meer groene stroom opgewekt in Nederland. Daarnaast is zelf energie opwekken ook financieel aantrekkelijk. In Nederlandse huishoudens wordt de meeste groene energie opgewekt door middel van zonnepanelen en warmtepompen.

Zonnepanelen

Om voldoende energie op te wekken voor een gemiddeld huishouden zijn ongeveer 12 zonnepanelen nodig. Dit verschilt natuurlijk wel per woning. Een kleine woning verbruikt minder energie dan een grote woning. Verder is het ook erg afhankelijk van de positie van het dak en de hoek waarin de zonnepanelen staan.

Uiteraard is het ook mogelijk om meer zonnepanelen te plaatsen dan wat een huishouden nodig heeft. De overproductie van de opgewekte energie wordt terug geleverd aan het net. Dit resulteert in een positieve bijdrage door groene energie terug te leveren aan Nederland.

Warmtepomp

Een warmtepomp kan als vervanging fungeren voor een CV-ketel. Met een warmtepomp wordt warmte-energie onttrokken uit de omgeving en wordt gebruikt om bijvoorbeeld een woning mee te verwarmen. Zowel een lucht warmtepomp als een bodem warmtepomp zijn duurzame oplossingen die in staat zijn om op een groene manier een woning te verwarmen. Een warmtepomp gaat gemiddeld meer dan 15 jaar mee.

In Nederland zijn steeds meer woningen voorzien van een warmtepomp. Volgens het CBS zijn er meer dan 500.000 warmtepompen geplaatst. Ook stijgt de verkoop van warmtepompen de laatste jaren. Dankzij de stijgende lijn gaan warmtepompen een steeds grotere rol spelen in een duurzamere oplossing voor energie in Nederland. In tegenstelling tot zonnepanelen wekt een warmtepomp niet direct energie op, maar zet daarentegen elektrische energie om in warmte energie. Desondanks is een warmtpomp een hele duurzame oplossing om minder afhankelijk te worden van grijze energie. Lees hier meer over de werking van een warmtepomp.

Kosten groene energie

Groene energie is tegenwoordig in veel gevallen al goedkoper dan grijze energie. Mede hierdoor komen er steeds meer zonnepanelen en windturbines. Een aantal jaren geleden moesten de overheid subsidie geven aan exploitanten van windturbines, tegenwoordig is dit al niet meer het geval en zijn bedrijven bereid om geld te betalen om een windturbine te mogen exploiteren.

Ook als consument is het slim om te investeren in groene energie. Zonnepanelen die geplaatst worden op het oosten, westen of zuiden hebben een zeer snelle terugverdien tijd. In veel gevallen ligt deze terugverdien tijd van zonnepanelen al onder de 6 jaren.

Ook warmtepompen verdienen zich in veel gevallen binnen 8 tot 10 jaar terug. Investeren in een warmtepomp is in veel gevallen beter dan het houden van spaargeld op een spaarrekening. Daarnaast is een warmtepomp of zonnepaneel waarde verhogend voor uw woning.

Gerelateerde artikelen aan wat is groene energie

Groene energie vergelijken
Groene energie in Nederland
Grijze energie
Hoe werkt een warmtepomp
Hoe werken zonnepanelen
Zonne energie opslaan