Wat is groene energie?

Groene energie ontstaat uit energiebronnen die schoon en onuitputtelijk zijn. Enkele voorbeelden van bronnen die groene energie opleveren zijn: windenergie, zonne-energie, warmte uit de aarde of waterkracht. Deze energiebronnen hebben allen hetzelfde kenmerk nl. dat de energie onuitputtelijk is. De energie is hernieuwbaar en daardoor kan deze energiebronnen ook in toekomst gebruikt worden. Het opwekken van deze groene energie zorgt voor minder verbruik van schaarse grondstoffen. Dit heeft uiteindelijk weer een positief effect op de klimaatverandering. Een andere naam voor Groene energie is hernieuwbare energie of duurzame energie.

Wat zijn verschillende soorten groene energie

Er zijn verschillende soorten groene energie. Het verschilt per land of regio hoe groene energie opgewekt wordt. In landen met bijvoorbeeld veel dammen zoals Noorwegen is het gebruik van waterkrachtcentrales normaal om groene stroom op te wekken.

Windenergie

Windenergie
Windturbine

Windenergie wordt gewonnen door bewegingen veroorzaakt door wind om te zetten in energie. Windturbines zetten de beweging van de wieken om in elektriciteit die het net verdeeld onder huishoudens. Een windturbine heeft een levensduur van tussen de 20 en 30 jaar en is een schone manier om energie op te wekken.

De Noordzee in Nederland heeft gunstige omstandigheden voor de opwekking van windenergie. De Nederlandse overheid heeft daarom ook als doel om meer groene energie op te wekken in de Noordzee. Het Nederlandse deel van de Noordzee is groot genoeg om meer dan 10 keer de Nederlandse energieconsumptie te leveren wanneer deze wordt gevuld met windturbines.

Zonne-energie

Zonne-energie
Zonnepanelen

Zonne-energie wordt gewonnen door energie van de zon op te vangen. Zo vangen zonnepanelen de energie van de zon op en zetten deze om in elektriciteit. Naast zonnepanelen is een zonneboiler ook een manier om zonne-energie te gebruiken om water op te warmen. Zonnepanelen hebben een levensduur van tussen de 20 en 30 jaar. Het gebruik van zonne-energie is een erg schone manier van energieopwekking.

In Nederland is zonne-energie een goede manier om energie op te wekken. Als alle daken van woningen en gebouwen bedekt worden met zonnepanelen levert dat naar schatting meer dan 30% van de Nederlandse energiebehoefte op. Hiermee wordt niet gebruikte oppervlakte zoals daken toch nuttig. Dit helpt Nederland ook aanzienlijk om de volledige energiebehoefte te voorzien van groene-energie.

Waterkracht energie

Waterkracht energie
Waterkracht energie

Waterkracht energie wordt opgewekt door beweging van water om te zetten in energie. Een waterkrachtcentrale zet de energie veroorzaakt door bewegend water door middel van turbines om in energie. De waterturbines werken ongeveer als een dynamo van een fiets. De dynamo gaat draaien doordat er water langs de dynamo beweegt welke de kracht van het water omzet in energie. Een waterkrachtcentrale gaat vaak langer dan 50 jaar mee.

In Nederland is slechts een kleine percentage van groene energie geproduceerd door gebruik van waterkracht. Voor waterkracht energie zijn snel stromende rivieren of hoge gebergtes in combinatie met stuwen nodig. Hierdoor is het lastig om in Nederland grote hoeveelheden waterkracht energie op te wekken.

Energie uit de omgeving

Energie uit de omgeving wordt gewonnen door bijvoorbeeld een warmtepomp. Een warmtepomp gebruikt de warmte in de aarde. De warmtepomp kan een goed alternatief zijn voor fossiele brandstoffen om een woning mee te verwarmen. Gebruik van een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen zorgt voor een zeer duurzame energieoplossing. Een warmtepomp gaat vaak langer dan 15 jaar mee.

Energie uit de omgeving wordt steeds gebruikelijker in Nederland. Er zijn dan ook steeds meer huishoudens die gebruik maken van energie uit de grond voor het verwarmen van de woning.

Wat is het verschil tussen groene en grijze energie?

Fossiele energie
Fossiele energie

Groene energie zijn energievormen zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht energie. Deze energiebronnen hebben een duurzame, hernieuwbare en een onuitputtelijk karakter. Het negatieve milieu impact van deze energiebronnen is laag en dragen niet of nauwelijks bij aan klimaatveranderingen.

Grijze energie zijn energiebronnen zoals kernenergie, aardgas, steenkool, olie en andere fossiele brandstoffen. Deze energiebronnen zijn niet hernieuwbaar en hebben een uitputtend karakter. De negatieve milieu impact van deze energiebronnen is hoog. Daarnaast ontstaan er bij het gebruik van de energiebronnen verschillende broeikasgassen. De broeikasgassen zorgen voor schade aan het milieu en opwarming van de aarde.

Groene energie in Nederland

Groene energievormen in Nederland
Groene energievormen in Nederland

In Nederland is slechts een klein deel van alle energie groen. Uit onderzoeken blijkt dat het percentage groene energie in Nederland lager is dan 10%. Minder dan 10% van de gebruikte energie in Nederland wordt opgewekt in Nederland door middel van zonne-, wind-, waterkracht- of warmte-energie.

Toch is groene stroom populair in Nederland en bieden veel energiemaatschappijen groene energie aan. Hoe kan dit dan?

Sommige energiemaatschappijen kopen via GvO’s (garantie van oorsprong) groene stroom in. Deze GvO’s zijn verklaringen dat geproduceerde stroom bijvoorbeeld groen geproduceerd is. Veel van deze verklaringen worden gekocht uit landen waar veel groene stroom geproduceerd wordt. In Europa zijn dit veelal Scandinavische landen.

Op papier krijgen veel Nederlanders hierdoor groene stroom geproduceerd uit Scandinavische landen en krijgen Scandinavische landen grijze stroom die in Nederland geproduceerd is. In de praktijk dragen de GvO’s hierdoor weinig bij aan de bouw van nieuwe groene stroomproductie in Nederland.
Wil je bijdragen aan in Nederland geproduceerde groene energie? Bekijk hier de groene energie vergelijker waarbij groene energiecontracten worden vergeleken met grijze energiecontracten.

Groene energie zelf opwekken

Het is mogelijk om zelf groene stroom op te wekken. Op deze manier wordt er meer groene stroom opgewekt in Nederland. Daarnaast is zelf energie opwekken ook financieel aantrekkelijk. In Nederlandse huishoudens wordt de meeste groene energie opgewekt door middel van zonnepanelen en warmtepompen.

Zonnepanelen

Zonnepanelen thuis
Zonnepanelen thuis

Om voldoende energie op te wekken voor een gemiddeld huishouden zijn ongeveer 12 zonnepanelen nodig. Dit verschilt natuurlijk wel per woning. Een kleine woning verbruikt minder energie dan een grote woning. Verder is het ook erg afhankelijk van de positie van het dak en de hoek waarin de zonnepanelen staan.
Uiteraard is het ook mogelijk om meer zonnepanelen te plaatsen dan wat een huishouden nodig heeft. De overproductie van de opgewekte energie wordt teruggeleverd aan het net. Dit resulteert in een positieve bijdrage door groene energie terug te leveren aan Nederland.

Warmtepomp

Een warmtepomp kan als vervanging fungeren voor een CV-ketel. Met een warmtepomp wordt warmte-energie onttrokken uit de omgeving en wordt gebruikt om bijvoorbeeld een woning mee te verwarmen. Zowel een lucht warmtepomp als een bodem warmtepomp zijn duurzame oplossingen die in staat zijn om op een groene manier een woning te verwarmen. Een warmtepomp gaat gemiddeld meer dan 15 jaar mee.

In Nederland zijn steeds meer woningen voorzien van een warmtepomp. Volgens het CBS zijn er meer dan 500.000 warmtepompen geplaatst. Ook stijgt de verkoop van warmtepompen de laatste jaren. Dankzij de stijgende lijn gaan warmtepompen een steeds grotere rol spelen in een duurzamere oplossing voor energie in Nederland.

Wat kost groene energie?

Groene stroom kost op dit moment gemiddeld nog iets meer geld om op te wekken. Voor bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie ligt dit nog vaak een paar cent per kWh hoger dan energie uit fossiele brandstoffen. Lees hier meer over de wat groene energie kost.

Toch kan een energiecontract met groene stroom goedkoper zijn dan een energiecontract met grijze stroom. Dit komt omdat de overheid groene stroom subsidieert waardoor het bedrag wat een consument betaalt lager is bij een contract voor groene stroom dan bij een contract voor grijze energie. Hierdoor kan het voorkomen dat een consument goedkoper uit is bij een groene energiemaatschappij dan bij een energiemaatschappij die grijze stroom aanbiedt.

Bekijk hier de groene energie vergelijker waarbij groene energiecontracten worden vergeleken met grijze energiecontracten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *