Grijze energie

Grijze energie is opgewekt met niet duurzame energiebronnen. Dit zijn energiebronnen zoals steenkool, olie, gas en kernenergie. De grijze energiebronnen raken uiteindelijk op of zorgen voor schadelijk afval. Op dit moment zijn grijze energiebronnen de voornaamste bron voor de opwekking van grijze stroom.

In dit artikel geven we antwoord op verschillende onderdelen
Wat is grijze energie?
Wat is grijze stroom?
Bronnen van grijze energie
Voordelen grijze energie
Nadelen grijze energie
Verschil grijze of groene stroom
Kosten grijze energie
De toekomst van grijze energie

Wat is grijze energie

Bij de opwekking van grijze energie komen broeikasgassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Denk bijvoorbeeld aan het verbranden van olie of steenkool. De rook die hierbij vrijkomt bevatten veel schadelijke stoffen zoals CO2 die een negatieve impact heeft op het klimaat. Deze stoffen dragen aanzienlijk bij aan de opwarming van de aarde.

Wat is grijze stroom?

Het verschil tussen grijze energie en grijze stroom is de plek waar de energie gebruikt wordt. Een bron die grijze energie gebruikt is bijvoorbeeld een cv-ketel voor verwarming van de woning. Of in de vorm van benzine die auto’s verbruiken om te rijden.

Grijze stroom is stroom die uit het stopcontact komt die met fossiele brandstoffen is opgewekt. De stroom is bijvoorbeeld opgewekt door het verbranden van steenkool. Grijze stroom is erg eenvoudig om te vervangen voor groene energie. Door het plaatsen van windturbines en zonnepanelen kan een groot deel van de elektriciteit duurzaam zijn.

Bronnen van grijze energie

Er zijn veel verschillende bronnen van grijze energie. Deze bronnen zijn vaak al sinds de industriële revolutie in gebruik en zijn niet duurzaam. Er komt een moment dat grijze energie niet of in mindere mate gebruikt wordt omdat de bronnen op raken of omdat er duurzame alternatieven zijn. Voorbeelden van grijze energiebronnen zijn:

Steenkool

Steenkool is zo’n 200 tot 400 miljoen jaar geleden ontstaan door de samendrukking van plant- en dierresten. De plant- en dierresten zijn door de druk in de aarde gevormd wat we nu kennen als steenkool. Er zijn verschillende koolsoorten zoals: bruinkool, vlamkool, bruinkool, vetkool, magerkool en antraciet. Door de blootstelling aan druk en warmte ontstaat uiteindelijk kool. In studies is gebleken dat kool ook sneller gevormd kan worden door het kunstmatig toevoegen van druk en warmte.

Aardolie

In tegenstelling tot steenkool is aardolie ontstaan op de zeebodem. Het organisch materiaal is niet volledig verteerd waardoor er een gedeeltelijke afbraak plaatsvond. Als het organisch materiaal vervolgens afgedekt werd door andere steenlagen kon de temperatuur van het organisch materiaal hoog oplopen waarna aardolie ontstaat.

Op dit moment is aardolie nog de belangrijkste energiebron. Veel van de olie die we gebruiken wordt gewonnen in het Midden-Oosten. Echter Venezuela heeft de grootste aardoliereserves ter wereld. Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk om uiteindelijk het gebruik van aardolie steeds verder af te bouwen.

Aardgas

Aardgas wordt op dezelfde manier gevormd als aardolie, alleen is aardgas lichter. Vaak wordt op een boorplek zowel aardgas als aardolie gevonden. In sommige gevallen is aardgas in staat zich te vestigen in een andere grondlaag waardoor aardgas en aardolie gescheiden zijn. In Nederland zijn verschillende aardgasbronnen. In Europa wordt het meeste aardgas gewonnen in de Noordzee. In Nederland wordt met name veel aardgas in de winter gebruikt om woningen te verwarmen. Om te kunnen voorzien in deze vraag wordt het aardgas bovengronds of ondergronds opgeslagen voor perioden wanneer er meer vraag is.

Voordelen grijze energie

In het verleden heeft grijze energie veel voordelen gehad. Mede dankzij de fossiele industrie zijn landen sterk en snel ontwikkeld. In verschillende landen hebben we energie kunnen gebruiken die na vele miljoenen jaren opgeslagen is onder de grond. Door deze energie te gebruiken hebben we onszelf als mensheid snel kunnen ontwikkelen, er was immers een overvloed aan goedkope energie. Enkele andere voordelen van grijze energie zijn:

Goedkope brandstof. De hoeveelheid energie die fossiele brandstoffen afgeven is vors.
Eenvoudig te gebruiken gedurende de hele dag. Door de samenstelling is fossiele brandstof en veel grijze energievormen eenvoudig om gedurende de dag te gebruiken.
Eenvoudig op voorraad te houden. Voor grijze energievormen zijn goed op voorraad te houden. Denk bijvoorbeeld aan olie in grote zee schepen.
Ruimschoots aanwezig. Grijze energie wordt voornamelijk opgewekt via fossiele brandstoffen, deze zijn op veel verschillende plekken op de wereld aanwezig.
Is grotendeels verantwoordelijk voor de snelle technologische ontwikkelingen. De fossiele industrie heeft mede dankzij de goedkope grijze energie een snelle ontwikkeling doorgemaakt.

Nadelen grijze energie

Grijze energie kent ook grote nadelen. Deze nadelen hebben een negatieve invloed op de wereld waardoor wereldleiders besloten hebben om te stoppen met het gebruiken van grijze energie. Grijze energie kan met de hedendaagse technologieën eenvoudig vervangen worden door groene energie.

Schadelijke stoffen. Bij de opwekking van grijze energie komen veel schadelijke gassen vrij. Deze zorgen voor een slechtere luchtkwaliteit
Hoge CO2 uitstoot. Bij de verbranding van fosiele brandstoffen voor de opwekking van grijze energie komt veel CO2 vrij. Deze CO2 zorgt ervoor dat de aarde opwarmt wat resulteert in klimaatrampen en verzwakking van de natuur.
Niet onuitputtelijk. Grijze energie wordt opgewekt door bronnen die niet altijd beschikbaar zijn. De fossiele brandstoffen worden hedendaags op zoon snel tempo verbruikt, dat dit niet in hetzelfde tempo door de natuur kan worden aangevuld.

Verschil grijze of groene stroom

Fossiele brandstoffen zorgen voor een groot deel van de grijze stroom die opgewekt wordt. Deze stroom kan ook eenvoudig opgewekt worden door bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Er zijn veel energiemaatschappijen die in bezit zijn van centrales die energie opwekken met fossiele brandstoffen. Om sneller tot een energietransitie in Nederland te komen is het belangrijk dat energiemaatschappijen actief investeren in duurzame energieopwekking.

In Nederland zijn er gelukkig een paar energiemaatschappijen die uitsluitend energie leveren die opgewekt is uit duurzame bronnen. Het helpt om bij deze energiemaatschappijen een energiecontract af te sluiten. Op het moment dat deze groene energiemaatschappijen meer klanten krijgen zijn ze in staat om meer te investeren in duurzame energieoplossingen.

Kosten grijze energie

Vroeger was het nog zo dat grijze energie goedkoper was dan groene energie. Tegenwoordig hoeft dit allang niet meer zo te zijn. Door belastingvoordelen en steeds betere manieren om groene energie op te wekken daalt de prijs van groene energie. Zo zijn er nu zelfs al energiemaatschappijen die goedkoper groene stroom aanbieden dan energiemaatschappijen die grijze stroom aanbieden. Ook als je op je portemonnee wilt letten kan het erg lonen om een groen energiecontract af te sluiten.

De toekomst van grijze energie

Grijze energie kent een eindende toekomst. Op dit moment wordt grijze energie in rap tempo vervangen door bronnen die groene energie opwekken. Dit is ook de belangrijkste en eenvoudigste stap om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Er zijn namelijk al voldoende technieken beschikbaar om energie op te wekken die wel duurzaam zijn.

Binnen afzienbare tijd wordt het gebruik van fossiele brandstoffen voor de energieopwekking bijna volledig afgebouwd. Eventueel blijven er alleen een paar grijze energiecentrales bestaan om in geval van nood toch wat energie op te wekken. Bijvoorbeeld als het lang niet waait of wanneer er te weinig zon is.

Zodra een groter deel van de grijze energie vervangen is door duurzame energie, begint de transitie van andere materialen die gemaakt zijn van fossiele stoffen. Behalve voor de opwekking van energie, wordt olie ook bijvoorbeeld gebruikt in plastics. Ook voor al deze soorten materialen moeten duurzamere en betere alternatieven komen, om te voorkomen dat de schade aan het milieu beperkt blijft.

Gerelateerd artikelen aan grijze energie

Groene energie
Wat is groene energie
Gemiddeld stroomverbruik
Gemiddeld gasverbruik