Grijze energie

Grijze energie is opgewekt met niet duurzame energiebronnen. Dit zijn energiebronnen zoals steenkool, olie, gas en kernenergie. De grijze energiebronnen raken uiteindelijk op of zorgen voor schadelijk afval. Op dit moment zijn grijze energiebronnen de voornaamste bron voor de opwekking van grijze stroom.

Wat is grijze energie?

Bij de opwekking van grijze energie komen broeikasgassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Denk bijvoorbeeld aan het verbranden van olie of steenkool. De rook die hierbij vrijkomt bevatten veel schadelijke stoffen zoals CO2 die een negatieve impact heeft op het klimaat. Deze stoffen dragen aanzienlijk bij aan de opwarming van de aarde.

Wat is grijze stroom?

Het verschil tussen grijze energie en grijze stroom is de plek waar de energie gebruikt wordt. Een bron die grijze energie gebruikt is bijvoorbeeld een cv-ketel voor verwarming van de woning. Of in de vorm van benzine die auto’s verbruiken om te rijden.

Grijze stroom is stroom die uit het stopcontact komt die met fossiele brandstoffen is opgewekt. De stroom is bijvoorbeeld opgewekt door het verbranden van steenkool. Grijze stroom is erg eenvoudig om te vervangen voor groene stroom. Door het plaatsen van windturbines en zonnepanelen kan een groot deel van de elektriciteit duurzaam zijn.

Bronnen van grijze energie

Er zijn veel verschillende bronnen van grijze energie. Deze bronnen zijn vaak al sinds de industriële revolutie in gebruik en zijn niet duurzaam. Er komt een moment dat grijze energie niet of in mindere mate gebruikt wordt omdat de bronnen op raken of omdat er duurzame alternatieven zijn. Voorbeelden van grijze energiebronnen zijn:

Steenkool

Grijze energiebron steenkool
Grijze energiebron: steenkool

Steenkool is zo’n 200 tot 400 miljoen jaar geleden ontstaan door de samendrukking van plant- en dierresten. De plant- en dierresten zijn door de druk in de aarde gevormd wat we nu kennen als steenkool. Er zijn verschillende koolsoorten zoals: bruinkool, vlamkool, bruinkool, vetkool, magerkool en antraciet. Door de blootstelling aan druk en warmte ontstaat uiteindelijk kool. In studies is gebleken dat kool ook sneller gevormd kan worden door het kunstmatig toevoegen van druk en warmte.

Aardolie

Grijze energiebron aardolie
Grijze energiebron: aardolie

In tegenstelling tot steenkool is aardolie ontstaan op de zeebodem. Het organisch materiaal is niet volledig verteerd waardoor er een gedeeltelijke afbraak plaatsvond. Als het organisch materiaal vervolgens afgedekt werd door andere steenlagen kon de temperatuur van het organisch materiaal hoog oplopen waarna aardolie ontstaat.

Op dit moment is aardolie nog de belangrijkste energiebron. Veel van de olie die we gebruiken wordt gewonnen in het Midden-Oosten. Echter Venezuela heeft de grootste aardoliereserves ter wereld. Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk om uiteindelijk het gebruik van aardolie steeds verder af te bouwen.

Aardgas

Grijze energiebron aardgas
Grijze energiebron: aardgas

Aardgas wordt op dezelfde manier gevormd als aardolie, alleen is aardgas lichter. Vaak wordt op een boorplek zowel aardgas als aardolie gevonden. In sommige gevallen is aardgas in staat zich te vestigen in een andere grondlaag waardoor aardgas en aardolie gescheiden zijn. In Nederland zijn verschillende aardgasbronnen. In Europa wordt het meeste aardgas gewonnen in de Noordzee. In Nederland wordt met name veel aardgas in de winter gebruikt om woningen te verwarmen. Om te kunnen voorzien in deze vraag wordt het aardgas bovengronds of ondergronds opgeslagen voor perioden wanneer er meer vraag is.

Kiezen voor groene of grijze stroom

Groene stroom of grijze stroom
Groene stroom of grijze stroom

Fossiele brandstoffen zorgen voor een groot deel van de grijze stroom die opgewekt wordt. Deze stroom kan ook eenvoudig opgewekt worden door bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Er zijn veel energiemaatschappijen die in bezit zijn van centrales die energie opwekken met fossiele brandstoffen. Om sneller tot een energietransitie in Nederland te komen is het belangrijk dat energiemaatschappijen actief investeren in duurzame energieopwekking.

In Nederland zijn er gelukkig een paar energiemaatschappijen die uitsluitend energie leveren die opgewekt is uit duurzame bronnen. Het helpt om bij deze energiemaatschappijen een energiecontract af te sluiten. Op het moment dat deze groene energiemaatschappijen meer klanten krijgen zijn ze in staat om meer te investeren in duurzame energieoplossingen.

Bekijk hier de groenste energieleveranciers

Is grijze energie goedkoper dan groene energie?

Vroeger was het nog zo dat grijze energie goedkoper was dan groene energie. Tegenwoordig hoeft dit allang niet meer zo te zijn. Door belastingvoordelen en steeds betere manieren om groene energie op te wekken daalt de prijs van groene energie. Zo zijn er nu zelfs al energiemaatschappijen die goedkoper groene stroom aanbieden dan energiemaatschappijen die grijze stroom aanbieden. Ook als je op je portemonnee wilt letten kan het erg lonen om een groen energiecontract af te sluiten.

Ga groene energie vergelijken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *